serieskolan
serieskolan

Allt om utbildning i serieteckning!

SERIEKURSER

På Malmö Högskola finns flera heltidsutbildningar och kurser i serieteckning och närliggande ämnen att välja mellan. Här nedan finns korta introduktionstexter, ansökningstider, ansökningsförfarande  samt länkar till de olika utbildningarna. Ansökningstiderna kan variera från år till år. Se Mah.se och Antagning.nu för mer information.

Serieteckning och visuellt berättande, Malmö Högskola. Fristående kurs på 30 Hp. Hösttermin.
Kursen är en grundlig introduktion i seriemediets praktik och teori. Under terminen varvas praktiska övningar och workshops i serieteckning, med fokus på material och metoder, med forskningsbaserade studier av seriemediet. Därigenom skapas en bas för var och en att hitta fram till sitt eget uttryck. Kursen utgår från den samtida seriekulturen och dess olika publiceringsformer, som t ex fanzines, webcomics  m m.
Kursen är uppdelad i fyra delkurser: Berättarstruktur och visualisering, media och publicering, serieteori och seriehistoria samt ett avslutande eget projekt. Kursansvarig är Universitetslektor Gunnar Krantz, seriekonstnär och en av Sveriges mest välmeriterade seriepedagoger.
ANSÖKAN: http://edu.mah.se/sv/Course/KK139A

Comics, International Perspectives. Malmö Högskola. Fristående kurs på 30 Hp. Vårtermin.
Kursen tar ett internationellt grepp på de tecknade serierna och målet är att ge studenterna förutsättningar att nå ut på den internationella marknaden. Kursen fokuserar på de fransk/belgiska, amerikanska och japanska seriekulturerna, med alltifrån Tintin, Asterix och Spirou till manga, graphic novels och superhjältar. Studenterna studerar och teckna serier från alla tre områdena och därefter specialisera sig på ett av dem. Kursen är internationell, vilket innebär att du kommer att möta serieintresserade studenter från andra länder. ges på engelska och
LÄS MER

Digital Comics Malmö Högskola. Fristående kurs på 15 Hp.Halvfart – distans. Hösttermin.
Digitala serier är framtiden. Tanken bakom kursen är att anpassa pedagogiken efter hur dagens serieskapare arbetar och publicerar serier via olika digitala kanaler. Vi vill också skapa möten mellan serieskapare runt om i världen och ge dem möjlighet till utbyte. Digital Comics vilar på 15 års erfarenhet av att utbilda serietecknare, gedigen forskning (se t ex Jakob Dittmars artikel om Digital Comics i SJOCA) och K3:s expertis i att driva utbildning på distans, via ny teknologi. Kursen riktar sig till alla som funderar på att publicera digitala serier eller som redan gör det. Kursen är på 15 HP, på distans och halvfart.
Läs mer om Digital Comics här: http://edu.mah.se/en/Course/KK146A

Character Design. Malmö Högskola. Fristående kurs på 15 Hp. Hösttermin.
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om hur man utvecklar karaktärer för olika visuella berättande medier, som t ex serier, dataspel, film och tv. Kursen introducerar karaktärsdesign i olika media, mediapsykologi olika former av storytelling m m.
ANSÖKAN: Webbansökan på www.antagning.se. (Sök på: Character Design)
LÄS MER