serieskolan
serieskolan

Allt om utbildning i serieteckning!

Narrativ design

Kursen Narrativ design fokuserar på olika former av visuell produktion för berättande medier som film, animation, tecknade serier och spel.

Kursen innehåller introduktioner till teoretiska- och praktiska grunder i berättande i skilda medier, utveckling av idéer och koncept, samt produktion och presentation av visuella uttryck inom olika berättarformer som t ex storyboarding, konceptutveckling, ickelinjära narrativ för spel och location scouting. En del av kursen ägnas åt ett individuellt projekt för produktion av visuell design. Stor vikt läggs också vid framtagande av en egen portfolio. Under kursens gång och består av föreläsningar om adaption, konceptutveckling och världsbyggande med gruppdiskussioner, skriftliga och gestaltande  övningar, där teori och praktik integreras i analys av olika medietexter. Kursen ges som en halvfartskurs (50%) på distans.
https://mau.se/sok-utbildning/kurser/kk167a/